About

Het Sea Ranger Bootcamp is een intensief motiverings- en trainingstraject voor jongeren tussen de 18 en 29 jaar. Wie door de selectie komt, krijgt de kans om in vijf weken tal van maritieme introductietrainingen te volgen. Hierbij worden individuele grenzen opgezocht en verlegt door te gaan zeilen, duiken, sporten en allerhande andere fysieke en theoretische training. Het traject biedt daarnaast kansen aan een selecte groep jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt om begeleid te worden richting werk in de maritieme wereld. Hiermee is het Sea Ranger Bootcamp een innovatief reintegratietraject.

Voor alle deelnemers geldt dat ze na vijf weken bootcamp geselecteerd kunnen worden voor een betaalde baan als Sea Ranger voor een jaar. Daarnaast zijn er vanuit de maritieme sector extra baangaranties beschikbaar voor de deelnemers. Dankzij het Sea Ranger Bootcamp kan de Sea Ranger Service jaarlijks nieuwe Sea Rangers selecteren en opleiden, plus biedt het mogelijkheden voor maritieme werkgevers om actief jongeren te werven voor maritieme functies.

Interesse om deel te nemen? Ga dan naar ‘Join‘ en meldt jezelf – vrijblijvend – aan als geïnteresseerde voor het volgende Sea Ranger Bootcamp!